I NIEDZIELA ADWENTU

28 listopada 2020 gdansk 0

Z życia wzięta historia opowiada o profesorze, który był tak przejęty swoją pracą zawodową, że zapominał o najprostszych sprawach codziennego życia. Pewnego poranka jego żona […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 listopada 2020 gdansk 0

Bardzo krótki fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, który dziś usłyszeliśmy, podkreśla niespodziewane nadejście dnia Pańskiego, w którym Pan – to znaczy Chrystus – […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

8 listopada 2020 gdansk 0

Siostro i Bracie! Uroczyste zaślubiny w czasach Pana Jezusa. Spróbujmy więc najpierw naświetlić ówczesne zwyczaje weselne. Choć nie do końca wiemy, jak mogła wyglądać taka […]

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25 października 2020 gdansk 0

Dziwnie i może nierealnie brzmią słowa wypowiadane przez Chrystusa. Słowa będące odpowiedzią na pytanie: Które przykazanie jest największe? Dzisiaj, kiedy brak czasu, by na siebie […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18 października 2020 gdansk 0

Z ziemi czy z nieba? Kim jest chrześcijanin? Siostry i Bracia! Czego uczy nas dzisiaj Pan Jezus? Co mówi nam Kościół Święty w liturgii dzisiejszej […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

10 października 2020 gdansk 0

Historia zbawienia człowieka posiada kilka etapów. Cały Stary Testament był przygotowaniem do czasów mesjańskich, które rozpoczęły się od momentu wcielenia się Syna Bożego. Zapoczątkowało ono […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

4 października 2020 gdansk 0

Obraz winnicy był bardzo bliski każdemu Izraelicie i dlatego Pismo święte posługuje się nim często dla przedstawienia ważnych spraw Bożych. Dziś przy pomocy tego obrazu […]

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

26 września 2020 gdansk 0

W pierwszym czytaniu słuchamy dziś proroka Ezechiela. Warto sobie najpierw uświadomić, że działał on w okresie niewoli babilońskiej. Deportowany został do Babilonu przez Nabuchodonozora w […]