II Niedziela po Objawieniu Pańskim

16 stycznia 2022 gdansk 0

Dzisiejsza Ewangelia opisuje wydarzenie, które miało miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. To wydarzenie zostało zaliczone przez Jana Pawła II do różańcowych tajemnic światła jako druga […]

OBJAWIENIE PAŃSKIE

5 stycznia 2022 gdansk 0

Od wizji proroka do wydarzenia w Betlejem Kościół zaprasza nas dziś, abyśmy jeszcze raz przebyli drogę do Betlejem, do Bożego Dziecięcia. Przewodnikami w tym pielgrzymowaniu […]

IV NIEDZIELA ADWENTU

19 grudnia 2021 gdansk 0

Kiedy słuchamy dziś Ewangelii, to trudno nie odczuć ogromnej radości, jaka bije z tego świętego tekstu. Emanuje ona ze spotkania Maryi i Elżbiety oraz dzieci, […]

III Niedziela Adwentu – Gaudete

12 grudnia 2021 gdansk 0

Właściwe przesłanie dzisiejszej niedzieli zostało wyraźnie sformułowane w czytaniu z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! […]

II NIEDZIELA ADWENTU

4 grudnia 2021 gdansk 0

Święty Łukasz pisze w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, że Jan Chrzciciel „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Posługując się słowami […]