XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

29 października 2023 gdansk 0

Pewien wielki i znany na całym świecie święty asceta mieszkał w ukrytej jaskini. Przez cały dzień zagłębiał się w medytacji, a jego myśli zawsze były […]

XXIX Niedziela Zwykła

27 października 2023 gdansk 0

Mówi Bóg ustami proroka Izajasza: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody”. Dość dziwne słowa dotyczące pogańskiego króla Cyrusa – Bóg […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 października 2023 gdansk 0

W jednym ze swych orędzi (1994) Jan Paweł II pisał:   Źródłem pokoju jest Krzyż Chrystusa, w którym wszyscy zostaliśmy zbawieni. Chrześcijanin, powołany do jedności […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

12 października 2023 gdansk 0

Obraz winnicy był bardzo bliski każdemu Izraelicie i dlatego Pismo Święte posługuje się nim często dla przedstawienia ważnych spraw Bożych. Dziś przy pomocy tego obrazu […]

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1 października 2023 gdansk 0

Przypowieść Jezusa o dwóch synach, z których jeden wyraził gotowość spełnienia woli ojca, ale jej ostatecznie nie wypełnił, a drugi – po wstępnej odmowie – […]