IV NIEDZIELA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

28 stycznia 2023 gdansk 0

Prorok Sofoniasz, którego dziś słyszymy, działał przed rokiem 622 na terenie państwa judzkiego. Piętnował liczne nadużycia narodu wybranego i zapowiadał karę Bożą, którą miała być […]

III Niedziela Zwykła

21 stycznia 2023 gdansk 0

Siostry i Bracia! Dziś, w niedzielę ustanowioną przez Ojca Świętego Franciszka, jako niedzielę biblijną wysłuchaliśmy właśnie Słowa Bożego. – Biblii, która ma dla naszych serc […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA

14 stycznia 2023 gdansk 0

Siostry i Bracia! Dziś Kościół Święty nadal zaprasza nas do kontemplowania tajemnicy przyjścia i objawienia się Syna Bożego światu. Już w pierwszym czytaniu przypomina nam […]