XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

26 września 2020 gdansk 0

W pierwszym czytaniu słuchamy dziś proroka Ezechiela. Warto sobie najpierw uświadomić, że działał on w okresie niewoli babilońskiej. Deportowany został do Babilonu przez Nabuchodonozora w […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

20 września 2020 gdansk 0

Prorocy, którzy w imieniu Boga kierowali swe słowa do ludzi, musieli często posługiwać się mową obrazową, przystępną dla przeciętnego człowieka. Tak czynił również jeden z […]

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

12 września 2020 gdansk 0

Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest mowa o przebaczeniu bratu. Zarówno na początku, jak i na końcu swojej wypowiedzi […]

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6 września 2020 gdansk 0

„Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie” – to wielkie wołanie dzisiejszej liturgii przynagla nas, abyśmy nie zamykali serc na niepojętą prawdę, którą obwieszcza nam Chrystus: […]