XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

27 czerwca 2021 gdansk 0

Siostry i Bracia! Autor Księgi Mądrości jasno pisze: „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła”. Jest to kluczowy fragment […]

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

19 czerwca 2021 gdansk 0

„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4,41). To pytanie rodzi się w sercu każdego chrześcijanina, kiedy zastanawia się […]

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

12 czerwca 2021 gdansk 0

Bracia i siostry, czytamy dzisiaj krótki fragment Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. I w tym tekście jest zdanie bardzo ciekawe: „Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze […]

X NIEDZIELA ZWYKŁA

5 czerwca 2021 gdansk 0

Bliscy Jezusa nie rozumieją Jego słów i zachowań, uważają, że odszedł od zmysłów. Chcą Go powstrzymać przed kontynuowaniem rozpoczętej działalności i sprowadzić z powrotem do […]

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

3 czerwca 2021 gdansk 0

W krótkim czasie Kościół obchodzi trzy uroczystości: Trójcy Przenajświętszej, Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wszystkie te uroczystości mówią o różnych wymiarach tajemnicy miłości Boga […]