ŚWIĘTEJ RODZINY

Artist is Wilhelm Immenkamp 1870-1931, Germany. Images of the Life of Jesus Christ. Bible pictures.

Siostry i Bracia

Rodzina została ustanowiona przez samego Boga w ramach dzieła stwórczego i powierzona ludziom, aby w jej ramach budowali rzeczywistość ziemską i zdążali do rzeczywistości niebieskiej. Rodzina jest związkiem miłości, która przejawia się w oddaniu każdemu tego, co mu się należy. W szczególności rodzicom należy się cześć ze strony dzieci.

Ustanowiony przez Boga porządek życia rodzinnego jest rękojmią powodzenia zarówno jednostki, jak i społeczności ludzkiej. Ruina rodziny prowadzi do nieszczęścia jej członków i gubi społeczeństwo. Dlatego z tak wielką troską musimy patrzeć na zmasowane wysiłki zdążające do zniszczenia rodziny i jej niezaprzeczalnych praw. Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety chce się zastąpić partnerstwem rozszerzonym także na pary homoseksualne, którym przyznaje się takie same prawa, jakimi cieszą się normalne małżeństwa. Wierność i nierozerwalność nie znajdują oparcia w liberalnych prawach, a rozbudzany indywidualizm i niepohamowane dążenie do wyłącznego zaspokajania jedynie przyjemności, z pominięciem troski o drugiego i jego potrzeby, to jad niszczący prawdziwą miłość.

Rodzina, która z woli Boga jest kolebką życia, atakowana jest coraz bardziej przez zwolenników sterylizacji, antykoncepcji, aborcji, a także eutanazji. Wielu rodzinom utrudnia się spełnienie ich obowiązków rodzicielskich przez wrogie życiu ustawodawstwo i propagandę postaw antynatalistycznych. Pod tym względem zgubną rolę odgrywają środki masowego przekazu, sprowadzone do roli manipulacyjnej i indoktrynacyjnej. Za pieniądze podatników prowadzi się akcje niezgodne z ich interesem, a także poglądami religijnymi i światopoglądowymi.

Czy możemy z czystym sumieniem stanąć przed szopką i patrzeć na Świętą Rodzinę? Czy nie ma Ona nam bardzo wiele do wyrzucenia? Jest wezwaniem, aby uwolnić naszą świadomość od indoktrynacji, od przeciwnych myśli Bożej i dobru ludzkości modeli tak bardzo forsowanych, aby poważnie starać się poznać myśl Bożą w zakresie życia rodzinnego, aby w tym duchu wychowywać młode pokolenie, choć jest to niemodne i budzące sprzeciw owładniętych rzekomym postępem nowoczesności.

Trzeba ratować kształt własnej rodziny, aby pozostała ogniskiem miłości i siedliskiem życia, aby tym ubogacała wszystkich swoich członków i promieniowała na swoje otoczenie. Nie bójmy się podjąć wysiłków, aby nasze rodziny wbrew modzie, propagandzie i wielkim utrudnieniom sterowanym przez różnorakie instytucje, z powołanymi do obrony społeczeństwa włącznie, odpowiadały ideałowi ukazanemu w Świętej Rodzinie.

Dziś obrona narodu i Kościoła idzie przez obronę rodzin. Byliśmy bohaterami na tak licznych polach bitew, dziś trzeba, abyśmy podjęli równie ciężką i konieczną bitwę o polską rodzinę. Rodzinę według Boga i Bogiem silną.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*