WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

28 maja 2022 gdansk 0

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego to dzień szczególnie ważny, ukazujący jednoznacznie kierunek naszej życiowej drogi. Bowiem istnienie człowieka, które na ziemi ma charakter przemijający, pozbawione byłoby przecież […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

22 maja 2022 gdansk 0

  Jakże znamienne słowa kieruje dzisiaj do nas Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę […]. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje […]

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

15 maja 2022 gdansk 0

„Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali”. Jezus chce, by przyjaźń z Nim była dostrzegalna we wzajemnej miłości ochrzczonych, by widzieli […]

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

8 maja 2022 gdansk 0

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je” (J 10,27). W tym krótkim zdaniu Jezus zawarł prawdę odnoszącą się do życia każdego Jego ucznia. […]