XV NIEDZIELA ZWYKŁA

14 lipca 2024 gdansk 0

Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina Chrystusowe słowa rozesłania uczniów. Apostołowie idą po dwóch, aby głosić Ewangelię. Wiadomo każdemu z nas, że w królestwa Bożego nie buduje […]

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7 lipca 2024 gdansk 0

Bóg przez swoje uniżenie podźwignął upadłą ludzkość. Liturgia pokazuje nam bezmiar tego uniżenia, wyrażającego się w zgodzie na pogardę, lekceważenie, odrzucenie i nieposłuszeństwo wobec słowa, które Bóg […]