XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

29 czerwca 2024 gdansk 0

Bóg jest Bogiem życia… Pamiętamy tę scenę spod krzewu gorejącego… Kiedy Pan przedstawia się Mojżeszowi: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem […]

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

29 czerwca 2024 gdansk 0

„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4,41). To pytanie rodzi się w sercu każdego chrześcijanina, kiedy zastanawia się […]

XI Niedziela Zwykła

17 czerwca 2024 gdansk 0

Święty Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 6 grudnia 2000 roku mówił do zgromadzonych: Głosząc Ewangelię o królestwie, Chrystus nawiązuje do świętych ksiąg, które […]

X Niedziela Zwykła

17 czerwca 2024 gdansk 0

Podczas ćwiczeń duchowych św. Ignacy Loyola zadał swoim współbraciom następujące pytanie: „Jakiej taktyki używa Szatan, aby najłatwiej zwieść ludzi i uczynić ich swoimi naśladowcami?”.   […]

IX Niedziela Zwykła

17 czerwca 2024 gdansk 0

Pewien rolnik, który ogłosił się ateistą, odwiedził księdza, by mu coś z ironią zakomunikować. – Proszę pana księdza – powiedział – w tym roku przeprowadziłem […]

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

17 czerwca 2024 gdansk 0

Święty Jan Chryzostom powiedział: „Bóg nie żąda trudów, ale posłuszeństwa”. Odkrył w ten sposób przed swymi słuchaczami zasadę życia, którą jest posłuszeństwo Bogu, a równocześnie […]

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

17 czerwca 2024 gdansk 0

Święty Jan Chryzostom powiedział: „Bóg nie żąda trudów, ale posłuszeństwa”. Odkrył w ten sposób przed swymi słuchaczami zasadę życia, którą jest posłuszeństwo Bogu, a równocześnie […]