NARODZENIE PAŃSKIE

26 grudnia 2023 gdansk 0

Już tyle lat w naszym życiu stajemy wobec faktu Bożego Narodzenia. Niemniej pytanie, które powraca do nas z roku na rok, jest to samo. Pytanie […]

IV NIEDZIELA ADWENTU

24 grudnia 2023 gdansk 0

Św. Paweł pisze Rzymianom i wszystkim chrześcijańskim pokoleniom, że jest ukryta od wieków tajemnica Boża i że ta tajemnica zostaje objawiona. Tą wielką tajemnicą jest […]

II NIEDZIELA ADWENTU

10 grudnia 2023 gdansk 0

W 1999 roku św. Jan Paweł II komentował dzisiejszą Ewangelię, mówiąc:   Słyszymy głos Jana Chrzciciela – proroka posłanego przez Boga, aby przygotował nadejście Mesjasza. […]

I NIEDZIELA ADWENTU

3 grudnia 2023 gdansk 0

Na początku nowego okresu liturgicznego, który ma nas przygotować na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, prorok, którego nauczanie zapisane zostało w trzeciej części Księgi Izajasza, […]