XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

26 września 2022 gdansk 0

Ewangelia opowiada o bogaczu i Łazarzu. To obraz jasności i mroku, dobra i zła, które są bardzo blisko siebie i „stykają się” ze sobą. Nawet […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

18 września 2022 gdansk 0

Przyszliśmy do naszych świątyń, aby zanurzyć umysł w mądrości natchnionego słowa i przyjąć do serca Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Spójrzmy zatem na Bożą myśl z […]

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

10 września 2022 gdansk 0

Gromadzimy się w naszych świątyniach, aby zrozumieć lepiej myśl Boga zawartą w Biblii i zjednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej. Przychodzimy z bagażem naszych […]

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

4 września 2022 gdansk 0

Jasne jest dzisiejsze pouczenie Jezusa. Sprowadza się ono do odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy naprawdę chcecie być Jego uczniami? Jest ono skierowane do wszystkich idących […]