List Pasterski na rozpoczęcie peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Dobrego Początku

 

Witaj Święta i Poczęta niepokalanie, Maryjo śliczna lilio, nasze kochanie!

Witaj czysta Panienko, Najjaśniejsza Jutrzenko. Witaj Święta, wniebowzięta, Niepokalana!

(z pieśni Maryjnej)

Ekscelencjo, Księże Biskupie, Drodzy Bracia Kapłani, Diakoni, Siostry i Bracia w Chrystusie

Dzisiejszy dzień przynosi nam wielką radość, której źródłem jest przeżywanie urodzin naszej Matki – Najświętszej Maryi Panny, Wniebowziętej i Niepokalanej.  Medytując nad tajemnicą dnia dzisiejszego, powracamy do chwili w dziejach rodzaju ludzkiego, kiedy Bóg zesłał tę, która – jak śpiewamy w cytowanej na wstępie pieśni- została „przed wiekami przejrzana i za Matkę dla Syna Bożego wybrana, Jezusowi Chrystusowi przypisana, Niepokalana” .

Cały Chrystusowy Kościół cieszy się dzisiaj wraz ze swoją Matką -Maryją, Niepokalaną Matką Syna Bożego i naszą Matką, Matką Dobrego Początku. Tę radość wyrażamy w różny sposób, ale najtrafniej oddają ją słowa z antyfony na dzisiejsze święto: „Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastował radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne”. Nie bez powodu Maryja nazywana jest od wieków w tradycji Kościoła Gwiazdą Zaranną jako ta, która zwiastuje bliski wschód „Słońca, które nigdy nie gaśnie, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”.

Najmilsi

Przeżywając te niezwykłe duchowe uniesienia, szukamy źródeł, które przybliżałyby nas jeszcze bardziej do głębszego zrozumienia tajemnic wiary. W Ewangeliach nie znajdujemy niczego co wprost upamiętniłoby to wielkie wydarzenie w dziejach rodzaju ludzkiego. Jednak, kiedy uważnie wczytamy się w rodowód naszego Pana Jezusa Chrystusa, sporządzony przez ewangelistę i apostoła Mateusza, zauważymy, że święty ewangelista już w pierwszych zdaniach Ewangelii zaznacza niezwykłą rolę Maryi w dziele zbawienia świata. Maryja pojawia się w Ewangelii jako Matka samego Syna Bożego, zrodzonego z czystej niewiasty, zrodzonego pod prawem – na co wskazuje rodowód – a jednocześnie przychodzącego do człowieka jako prawdziwy Bóg z Boga, jedyna światłość, która nie zna końca.

Siostry i Bracia

Można więc z całą pewnością wyznać, że najważniejszą i jedyną przyczyną przyjścia na świat Najświętszej Maryi Panny było Jej Boskie Macierzyństwo. Bóg stworzył Maryję i posłał, aby dała nam Jezusa Chrystusa.  Miłość Macierzyńska Maryi rozlewa się z woli Chrystusa na cały rodzaj ludzki. Dlatego Maryja jest obecna wśród nas, pozostając w przestrzeni Chrystusowego Kościoła. Z woli Trójcy Przenajświętszej opiekuje się rodzajem ludzkim. Tę niezwykłą matczyną opiekę dostrzegamy w Jej licznych objawieniach, w których Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, zawsze wskazuje na swego Syna, który jest Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata.

I jako taką, czcimy dzisiaj Maryję w Kościele. Jako dzisiaj narodzoną, niepokalaną żadnym grzechem, wniebowziętą i Matkę Dobrego Początku. Jej pomocy wzywamy jako orędowniczki naszej i współodkupicielki rodzaju ludzkiego.

To Maryja przygotowała swój wizerunek, widoczny w cudownym obrazie Matki Bożej Wniebowziętej Matki Dobrego Początku, utkany modlitwami setek tysięcy wiernych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Przed tym wizerunkiem pragniemy dzisiaj złożyć nasze duchowe róże, które są wyrazem naszej miłości ale i naszej wdzięczności za Jej Matczyną nad nami opiekę.

Najmilsi

To Ją, Matkę Bożą Wniebowziętą, w tym wizerunku czcimy jako Matkę Dobrego Początku. To Jej narodzenie dało początek odnowie rodzaju ludzkiego, a dzisiaj daje początek niezliczonym wręcz powrotom do Chrystusa tych, którzy modląc się , za Jej wstawiennictwem odzyskują zdrowie duszy i ciała, odzyskują wiarę i wewnętrzny pokój ducha.

15 sierpnia 2021 roku, w uroczystość Jej Wniebowzięcia rozpoczęliśmy rok łaski za Jej wstawiennictwem, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, Wniebowziętej, Matki Dobrego Początku.

Dzisiaj pragnę zaprosić naszą Matkę – Niepokalaną – Matkę Dobrego Początku , w Waszym imieniu , imieniu całego katolickiego świata żyjącego w naszej Ojczyźnie , by zechciała na nowo, tym razem w tym cudownym wizerunku podjąć trud peregrynacji po naszej Ojczyźnie.

 Pragniemy wraz z Maryją przeżywać Wielką Narodową Nowennę, przygotowującą nasze wspólnoty parafialne, Domy Modlitwy Świętego Charbela, nasze rodziny, do uroczystego przyjęcia Jej w tym miejscu, które jak ufamy i oczyma wiary dostrzegamy, sama wybrała na nowe miejsce swego przebywania.

Niech więc czas Wielkiej Nowenny stanie się okazją do odnowy naszego życia, do porzucenia tych jakże często gorszących podziałów, które z nas ludzi ochrzczonych, czynią względem siebie wrogów, stających po dwóch stronach barykady. 

Przygotujmy więc nasze parafie, nasze rodziny i nasze dusze na spotkanie z Chrystusem, którego do nas przyprowadzi Maryja podczas rozpoczynającej się peregrynacji.

Tak jak przed wiekami, tak i dzisiaj na pierwsze miejsca nawiedzin Maryja wybrała sobie Śląsk . Dlatego pragniemy by w tym roku nawiedziła na Śląsku oraz w województwie Łódzkim wszystkie wspólnoty parafialne oraz wspólnoty działających na tym terenie, w tym Domy Modlitwy świętego Charbela. Nie lękajmy się również prosić, by nawiedziła nasze zagrody, nasze domy, nasze rodziny.

Zapraszajmy Matkę, w Jej cudownym wizerunku, do naszych domów, adorując i czuwając przy niej przez cały czas Jej pobytu.

Wraz z nastaniem wiosny w przyszłym 2022 roku będziemy kontynuowali peregrynację w pozostałych regionach naszej Ojczyzny. Maryja nie ominie nikogo, nie odwróci się od żadnego proszącego człowieka i wspólnoty.

Siostry i Bracia

Maryja w jej cudownym wizerunku Matki Dobrego Początku, do chwili uroczystego powitania Jej w murach Jej sanktuarium we Florencji, będzie również przebywała w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu w Kurii Biskupiej w Miliczu, którą wybrała sobie na swój aktualny dom – swój Nazaret – na naszej ojczystej ziemi. Przybywajmy do Niej również do tego niezwykłego miejsca, by ją adorować, by wypraszać potrzebną pomoc i ochronę. Niech ten rok łaski z Maryją stanie się dla nas nowym impulsem do odnowy naszego życia, do pojednania w rodzinach, zasypywania rowów niechęci i nienawiści, która tak bardzo rozpanoszyła się w naszym narodzie.

 Prośmy dzisiaj Narodzoną, aby wypraszała nam potrzebne łaski. Pod Jej obronę uciekajmy się każdego dnia, bo ona nie wzgardzi prośbami naszymi. Na te chwile pięknych duchowych uniesień niech nam błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.

Pierwszy Biskup Kościoła

Biskup Adam Rosiek

W święto narodzenia Maryi Panny, 08 września 2021

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*