XI NIEDZIELA ZWYKŁA

12 czerwca 2021 gdansk 0

Bracia i siostry, czytamy dzisiaj krótki fragment Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. I w tym tekście jest zdanie bardzo ciekawe: „Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze […]

X NIEDZIELA ZWYKŁA

5 czerwca 2021 gdansk 0

Bliscy Jezusa nie rozumieją Jego słów i zachowań, uważają, że odszedł od zmysłów. Chcą Go powstrzymać przed kontynuowaniem rozpoczętej działalności i sprowadzić z powrotem do […]

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

3 czerwca 2021 gdansk 0

W krótkim czasie Kościół obchodzi trzy uroczystości: Trójcy Przenajświętszej, Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wszystkie te uroczystości mówią o różnych wymiarach tajemnicy miłości Boga […]

PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

29 maja 2021 gdansk 0

Przeżywam dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Bóg, zgodnie z Jego objawieniem, jest jeden jedyny, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj […]

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

21 maja 2021 gdansk 0

Dzisiejsza uroczystość każe się nam pochylić nad tajemnicą Ducha Świętego. W każdą niedzielę wyznajemy w Credo: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od […]

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

12 maja 2021 gdansk 0

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego to dzień szczególnie ważny, ukazujący jednoznacznie kierunek naszej życiowej drogi. Bowiem istnienie człowieka, które na ziemi ma charakter przemijający, pozbawione byłoby przecież […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

8 maja 2021 gdansk 0

Istnieje takie piękne rozważanie List o modlitwie („Pastores” 24/2003), które napisał ks. Bruno Forte, filozof, teolog, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego Włoch Południowych w Neapolu. Pisze on w […]

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2 maja 2021 gdansk 0

Fragment swej mowy pożegnalnej Pan Jezus poświęcił konieczności trwania w Nim każdego, kto Mu zawierzył. Dlatego stwierdził, że jeśli rzeczywiście będziemy w Nim trwali, to prawdziwie staniemy […]

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

24 kwietnia 2021 gdansk 0

Przeżywamy okres wielkanocny. Odkrywamy owoce męki i zmartwychwstania Jezusa: pokój, przebłaganie, odpuszczenie grzechów, nowe życie. Taki sens zbawczy ma pascha Chrystusa, Jego ofiara przebłagalna. Co to […]